Який порядок обліку фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків?Розділ: Внесення до паспорта громадянина України відмітки про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта