Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Постанова КМ України від 15.02.2012 №150 "Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України"

опубліковано 12 липня 2016 о 11:59

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 лютого 2012 р.                        N 150

 

Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України

 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 31 березня 2015 року N 163,
 від 12 серпня 2015 року N 613

 

Відповідно до частини четвертої статті 17, частини третьої статті 20, абзацу другого частини другої статті 24 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести в місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2012 р. N 150

 

 

 


ПОРЯДОК
продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України

 

1. Цей Порядок визначає процедуру продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України.

2. Іноземці та особи без громадянства, які на законній підставі прибули в Україну, можуть тимчасово перебувати на її території:

1) протягом наданого візою дозволу в межах строку дії візи в разі в'їзду осіб без громадянства чи іноземців, які є громадянами держав з візовим порядком в'їзду, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України;

(підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. N 163)

2) не більш як 90 днів протягом 180 днів у разі в'їзду іноземців, які є громадянами держав з безвізовим порядком в'їзду, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України. Порядок обчислення зазначеного строку встановлюється МВС;

(підпункт 2 пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. N 163)

3) на період дії візи, але не більш як 90 днів протягом 180 днів у разі в'їзду за візою, оформленою до 11 вересня 2011 року.

(підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. N 163)

3. Реєстрація іноземців та осіб без громадянства, які в'їжджають в Україну, крім осіб, які відповідно до частин четвертої та п'ятої статті 16 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" звільняються від реєстрації або паспортні документи яких реєструються у МЗС та його представництвах, здійснюється в пункті пропуску через державний кордон посадовою особою Держприкордонслужби.

4. Іноземці та особи без громадянства з метою транзитного проїзду територією України переміщуються в межах визначеного у проїзному квитку строку, а в разі відсутності квитка - строку, необхідного для транзитного проїзду на відповідному виді транспорту.

5. Строк перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, паспортні документи або документи, що підтверджують особу без громадянства, яких зареєстровано посадовою особою Держприкордонслужби, продовжується територіальними органами або підрозділами ДМС.

6. Строк перебування іноземців та осіб без громадянства на території України продовжується у разі, коли вони прибули:

1) за короткостроковою візою, а також з держав з безвізовим порядком в'їзду за наявності обґрунтованих підстав (лікування, вагітність чи пологи, догляд за хворим членом родини, оформлення спадщини, подання заяви про отримання дозволу на імміграцію чи набуття громадянства України, виконання службових обов'язків іноземним кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації тощо) та за умови подання підтверджувальних документів - на період існування таких підстав, але не більш як 180 днів з дати останнього в'їзду в Україну. До короткострокових віз прирівнюються візи типу С-2, С-3, Б, Л, М, Н, Р, Г, К, Т, П-1, ОП і П-2, оформлені до 11 вересня 2011 р. (до закінчення строку їх дії);

(підпункт 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 613)

2) за транзитною візою в разі вимушеної зупинки на території України у зв'язку з надзвичайними обставинами (стихійне лихо, хвороба, ремонт транспортного засобу тощо) за наявності документа, що підтверджує причину та тривалість вимушеної зупинки, - на період, необхідний для усунення таких обставин. До транзитних віз прирівнюються візи типу ТР-1 і ТР-2, оформлені до 11 вересня 2011 р. (до закінчення строку їх дії);

3) за довгостроковою візою, якщо протягом строку дії візи з поважних причин не оформлено посвідки на постійне чи тимчасове проживання, за умови подання підтверджувальних документів - на період не більш як один місяць. До довгострокових віз прирівнюються візи типу О, ІМ-1, ІМ-2, ІМ-3 і Ф, оформлені до 11 вересня 2011 р. (до закінчення строку їх дії).

7. Рішення про продовження строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України понад встановлені цим Порядком строки приймається керівником територіального органу або підрозділу ДМС чи його заступником у разі подання заяви про отримання дозволу на імміграцію чи набуття громадянства України та наявності підстав, які не дають змоги виїхати з України, відповідно до статті 22 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", а також Головою ДМС або його заступником в інших випадках за умови подання підтверджувальних документів.

8. Заяви про продовження строку перебування на території України (далі - заяви) подаються іноземцями та особами без громадянства і приймаючою стороною не раніше ніж за десять та не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення такого строку до територіальних органів або підрозділів ДМС за місцем проживання. Зразок заяви та порядок її розгляду затверджуються МВС.

9. Для продовження строку перебування на території України іноземець та особа без громадянства і приймаюча сторона разом із заявою подають такі документи:

1) у разі, коли приймаючою стороною є фізична особа:

паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред'явлення повертається), копію його сторінок з особистими даними, візою (за наявності) і відміткою про реєстрацію та/або копію імміграційної картки (за наявності);

переклад українською мовою сторінок паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений в установленому законодавством порядку;

паспортний документ фізичної особи, що є приймаючою стороною (після пред'явлення повертається), та копію його сторінок з особистими даними;

копію посвідки на постійне чи тимчасове проживання або іншого документа, що підтверджує законність перебування на території України (якщо приймаючою стороною є іноземець та особа без громадянства);

документ, що підтверджує наявність фінансового забезпечення для покриття витрат, пов'язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України, чи гарантійний лист приймаючої сторони про взяття на себе зобов'язань із сплати всіх витрат, пов'язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України та їх виїздом з України;

документ про право власності або свідоцтво про державну реєстрацію права власності на житло, яке надається іноземцеві та особі без громадянства для перебування (після пред'явлення повертається), та його копію, а у разі, коли житло не належить приймаючій стороні, - письмову згоду власника (співвласника) такого житла. Якщо житло перебуває в державній або комунальній власності, замість документа про право власності подається видана організацією, яка здійснює експлуатацію житлового будинку, довідка про всіх повнолітніх осіб, місце проживання яких зареєстровано у такому житлі, та їх письмова згода на перебування іноземця та особи без громадянства;

чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

квитанція про сплату державного мита за продовження строку перебування або документ, який підтверджує наявність пільг щодо сплати;

2) у разі, коли приймаючою стороною є юридична особа:

паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред'явлення повертається), копію його сторінок з особистими даними, візою (за наявності) і відміткою про реєстрацію та/або копію імміграційної картки (за наявності);

переклад українською мовою сторінок паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений в установленому законодавством порядку;

паспортний документ керівника юридичної особи, що є приймаючою стороною, та/або уповноваженої ним особи (після пред'явлення повертається) та копію його сторінок з особистими даними;

копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копію розпорядчого документа (наказу, витягу з протоколу, доручення тощо) про призначення працівників, які відповідають за оформлення документів іноземцям та особам без громадянства, засвідчену в установленому законодавством порядку;

документ, що підтверджує наявність фінансового забезпечення для покриття витрат, пов'язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України, чи гарантійний лист приймаючої сторони про взяття на себе зобов'язань із сплати всіх витрат, пов'язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України та їх виїздом з України;

документ про право власності або свідоцтво про державну реєстрацію права власності юридичної особи на житло, яке надається іноземцеві та особі без громадянства для перебування (після пред'явлення повертається), та його копію, а у разі, коли житло не належить приймаючій стороні, - письмову згоду власника (співвласника) житла чи уповноваженої ним особи;

чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

квитанція про сплату державного мита за продовження строку перебування або документ, який підтверджує наявність пільг щодо сплати.

10. Рішення про відмову в продовженні строку перебування іноземця та особи без громадянства на території України приймається в разі:

1) необхідності забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку;

2) необхідності охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;

3) коли паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;

4) подання іноземцем та особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей чи підроблених документів;

5) коли виявлено факти невиконання іноземцем та особою без громадянства рішення суду чи органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов'язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов'язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в'їзду в Україну;

6) коли є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець та особа без громадянства мають інші, ніж заявлені у заяві, підстави та мету перебування в Україні або вони не подали відповідного підтвердження;

7) відсутності в іноземця та особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення на період перебування або відповідних гарантій приймаючої сторони.

Зазначене рішення може бути оскаржене до територіального органу ДМС (у разі, коли рішення прийняте територіальним підрозділом ДМС), ДМС або суду.

11. Іноземець та особа без громадянства у разі втрати на території України паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, повинні про це негайно письмово повідомити територіальний орган або підрозділ ДМС, який зобов'язаний видати довідку та надіслати відповідне повідомлення до Адміністрації Держприкордонслужби. У такому разі питання про продовження строку перебування іноземця та особи без громадянства на території України чи їх виїзду з України вирішується після отримання ними в дипломатичному представництві чи консульській установі країни громадянської належності або походження чи попереднього постійного проживання паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, на підставі особистої заяви, копії довідки, виданої територіальним органом або підрозділом ДМС, про втрату такого документа та довідки, виданої Адміністрацією Держприкордонслужби, про перетинання державного кордону (в разі, коли строк перебування під час останнього в'їзду не продовжувався).

12. Строк тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства на території України скорочується у разі, коли нема установлених частинами четвертою - дванадцятою статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" підстав для їх тимчасового проживання або тимчасового перебування на території України.

13. Рішення про скорочення строку тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства на території України приймається керівником територіального органу або підрозділу ДМС чи його заступником або керівником органу СБУ в разі відсутності підстав для тимчасового перебування, а також заяви приймаючої сторони, органу внутрішніх справ чи органу охорони державного кордону.

14. У рішенні про скорочення строку тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства на території України зазначається строк, протягом якого особа зобов'язана виїхати з України. Такий строк не може бути більш як десять діб з дня прийняття рішення.

Копія зазначеного рішення видається іноземцеві та особі без громадянства під розписку.

У паспортному документі іноземця або документі, що посвідчує особу без громадянства, ставиться відмітка "Строк тимчасового перебування скорочено до ___ ____________ 20__ року".

15. Рішення про скорочення строку тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства на території України може бути оскаржене протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття до ДМС (у разі, коли рішення прийняте територіальним органом або підрозділом ДМС), СБУ (у разі, коли рішення прийняте органом СБУ) або суду.

Оскарження такого рішення зупиняє його виконання.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2012 р. N 150

 

 

 


ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. N 1074 "Про Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію" (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 148).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. N 910 "Про внесення змін і доповнень до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 23, ст. 954).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1259 "Про внесення змін до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 40, ст. 1798).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2003 р. N 1161 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 31, ст. 1617).

5. Пункт 20 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. N 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981).

6. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 962 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2015).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. N 735 "Про внесення зміни до пункту 27 Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 32, ст. 1948).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2006 р. N 547 "Про внесення зміни до пункту 8 Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 16, ст. 1203).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. N 910 "Про внесення змін до Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 27, ст. 1951).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 917 "Про внесення змін до Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 52, ст. 2117).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1358 "Про доповнення додатка 4 до Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 95, ст. 3470).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2007 р. N 1407 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1358" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 99, ст. 3585).

13. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. N 57 і від 29 грудня 1995 р. N 1074, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. N 360 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 31, ст. 971).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. N 445 "Про внесення змін до Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1159).

15. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 810 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 59, ст. 2073).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 811 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. N 1074 і від 20 лютого 1999 р. N 227" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 61, ст. 2157).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. N 858 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. N 1074 і від 20 лютого 1999 р. N 227" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 61, ст. 2171).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2010 р. N 385 "Про внесення змін до Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 41, ст. 1344).

19. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. N 447 "Про здійснення прикордонного контролю в період підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 45, ст. 1467).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 р. N 521 "Про внесення змін до Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію та Правил оформлення візових документів для в'їзду в Україну" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 50, ст. 1634).

21. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. N 559 "Деякі питання державного управління у сфері міграції" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 51, ст. 1696).

22. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 536 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 39, ст. 1605).

23. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 567 "Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1681).

24. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. N 1074 і від 17 липня 2003 р. N 1110, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 943 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 69, ст. 2629).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1226 "Про внесення зміни до додатка 5 до Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 93, ст. 3379).