Інформація про майно, первісна (переоцінена) вартість якого становить більш ніж як 50 тис. гривень та яке не використовується, у тому числі морально застаріле та фізично зношене, яке пропонується для безоплатної передачі іншим суб'єктам управлінняРозділ: ПЕРЕЛІКИ