Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДФС України від 27.01.2016 №2533/7/99-99-19-03-01-17 "Про особливості сплати ПДВ платниками – сільськогосподарськими підприємствами у 2016 році"

опубліковано 27 січня 2016 о 15:37

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.01.2016                         №2533/7/99-99-19-03-01-17


Головні управління ДФС в областях, м. Києві,

Міжрегіональне головне управління ДФС –

Центральний офіс з обслуговування великих платників


Про особливості сплати ПДВ платниками – сільськогосподарськими підприємствами у 2016 році

Державна фіскальна служба України у зв’язку з прийняттям Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі – Закон № 909) та на доповнення до листа ДФС від 05.01.2016 № 203/7/99-99-19-03-02-17 повідомляє про особливості визначення платниками податку на додану вартість (далі – ПДВ) – суб’єктами спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства (далі – спеціальний режим оподаткування), передбаченого статтею 209 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), та платниками ПДВ, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 Кодексу, але не обрали спеціального режиму оподаткування (пункт 209.18 статті 209 Кодексу), сум ПДВ, що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальні/поточні рахунки платників.

Законом № 909, зокрема, внесено зміни до пункту 209.2 статті 209 Кодексу, відповідно до яких у 2016 році в межах спеціального режиму оподаткування запроваджена часткова сплата сум ПДВ до бюджету та на спеціальні рахунки. Розмір суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету та перерахуванню на спеціальні рахунки, залежить від виду сільськогосподарської продукції, що реалізується.

Так, позитивна різниця між сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначена:

за операціями  із зерновими культурами товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД (далі – зернові культури) та технічними культурами товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД (далі – технічні культури), у розмірі 15 відс., спрямовується на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств, а у розмірі 85 відс. – перераховується до державного бюджету;

за операціями з продукцією тваринництва товарних позицій 0102 і 0401 згідно з УКТ ЗЕД (далі – продукція тваринництва), у розмірі 80 відс. спрямовується на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств, а у розмірі 20 відс. – до бюджету;

за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами, крім зернових і технічних культур та продукції тваринництва (далі – інші сільськогосподарські товари/послуги), в межах діяльності спеціального режиму оподаткування такий розподіл складає 50/50.

Для забезпечення вказаних розрахунків з бюджетом та перерахування коштів на спеціальні рахунки сільськогосподарським підприємствам – суб’єктам спеціального режиму оподаткування  Казначейством відкрито додаткові електронні рахунки:

3754 – для здійснення операцій із зерновими і технічними культурами,  85 відс. коштів з яких перераховуються на електронні рахунки платників,  а 15 відс. – на спеціальні рахунки таких платників;

3755 – для здійснення операцій з продукцією тваринництва, 20 відс. коштів з яких перераховуються на електронні рахунки платників, а 80 відс. – на спеціальні рахунки таких платників;

3753 – для здійснення операцій з іншими сільськогосподарськими товарами/послугами, 50 відс. коштів з яких перераховуються на електронні рахунки платників, 50 відс. – на спеціальні рахунки таких платників.

Вказаний перерахунок коштів здійснюється Казначейством автоматично протягом операційного дня, що настає за днем, в якому кошти надійшли на такі рахунки (пункт 23 Порядку електронного адміністрування ПДВ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня       2014 року №569 із змінами (далі – Порядок №569).

Крім того, для сільськогосподарських підприємств, зазначених у пункті 209.18 статті 209 Кодексу (підприємств, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 Кодексу, але не обрали спеціального режиму оподаткування, і на загальних підставах вважаються платником ПДВ), також запроваджена часткова сплата сум ПДВ до бюджету та на поточні рахунки за операціями з реалізації молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також з реалізації молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, у зазначених вище розмірах, а саме:

за операціями з продукцією тваринництва (товарні позиції 0102 і 0401 згідно з УКТ ЗЕД) позитивна різниця між сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду у розмірі 80 відс. спрямовується на поточні рахунки таких сільськогосподарських підприємств, а у розмірі 20 відс. – до бюджету;

за операціями з іншими товарами, зазначеними у пункті 209.18 статті 209 Кодексу (крім товарних позицій 0102 і 0401 згідно з УКТ ЗЕД), такий розподіл складає 50/50.

Вказані розрахунки сільськогосподарських підприємств, які відповідають вимогам пункту 209.18 статті 209 Кодексу, з бюджетом та перерахування коштів на поточні рахунки таких підприємств здійснюється Казначейством з електронних рахунків на підставі відповідних реєстрів, що формуються ДФС на підставі отриманої податкової звітності з ПДВ, в якій відображаються результати діяльності в межах пункту 209.18 статті 209 ПКУ (0130).

Відповідно до пункту 23 Порядку №569 суб'єкти спеціального режиму оподаткування та платники – сільськогосподарські підприємства, які відповідають вимогам пункту 209.18 статті 209 Кодексу, ведуть окремий податковий облік операцій:

із зерновими та технічними культурами (ведуть тільки суб'єкти спеціального режиму оподаткування);

з продукцією тваринництва;

з іншими сільськогосподарськими товарами/послугами.

Отже, з метою визначення сум ПДВ, що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальні/поточні рахунки платників, суб'єкти спеціального режиму оподаткування та платники – сільськогосподарські підприємства, які відповідають вимогам пункту 209.18 статті 209 Кодексу, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду визначають за кожним видом операцій.

При цьому у разі, якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва зернових культур і технічних культур та/або частково для виробництва продукції тваринництва, та/або частково для інших сільськогосподарських товарів/послуг, сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів (підпункт «а» підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 Кодексу).

Таким чином, у випадку придбання/виготовлення у 2016 році суб'єктами спеціального режиму оподаткування та платниками – сільськогосподарськими підприємствами, які відповідають вимогам пункту 209.18 статті 209 Кодексу, товарів/послуг, основних фондів для їх використання частково для виробництва зернових і технічних культур, та/або частково для виробництва продукції тваринництва, та/або частково для інших сільськогосподарських товарів/послуг, такі платники податку повинні здійснити розрахунок питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів (наприклад, при придбанні таких товарів/послуг у березні 2016 року платнику необхідно здійснити такий розрахунок питомої ваги за звітні податкові періоди березень 2015 року – лютий 2016 року).

Такий розрахунок питомої ваги передбачається здійснювати в додатку 9 до податкової декларації з ПДВ, в якій відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування (0121-0123)/ діяльності в межах пункту 209.18 статті 209 ПКУ (0130).

З урахуванням значення розрахованої питомої ваги сума сплаченого (нарахованого) ПДВ при придбанні/виготовленні товарів/послуг, основних фондів відноситься до податкового кредиту по операціях із зерновими і технічними культурами, та/або операціях з продукцією тваринництва, та/або операціях з іншими сільськогосподарськими товарами/послугами пропорційно частці (питомій вазі) вартості постачання таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості постачання усіх сільськогосподарських товарів/послуг.

У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством виключно для виробництва одного виду товарів/послуг (зернових і технічних культур, або продукції тваринництва, або інших сільськогосподарських товарів/послуг), сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту у зв’язку з таким виготовленням/ придбанням повністю відноситься до складу податкового кредиту за відповідним видом операцій.

У випадку позитивного значення різниці між сумою податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду платника податку за окремим видом операцій, така сума підлягає сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок  суб'єкта спеціального режиму оподаткування (поточний рахунок платника – сільськогосподарського підприємства, яке відповідає вимогам пункту 209.18 статті 209 Кодексу) у відповідних розмірах.

При від’ємному значенні різниці між сумою податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду платника податку за окремим видом операцій, така сума враховується до складу податкового кредиту наступного (звітного) податкового періоду по цьому ж виду операцій та не зменшує позитивне значення різниці між сумою податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду платника податку за іншими видами операцій.

З метою забезпечення ведення окремого податкового обліку за видами операцій передбачається затвердження додатка до податкової декларації з ПДВ, в якому суб'єкти спеціального режиму оподаткування та платники - сільськогосподарські підприємства, які відповідають вимогам пункту 209.18 статті 209 ПКУ, визначатимуть суми податкових зобов’язань, податкового кредиту, їх різницю, а також суму, що підлягає сплаті до бюджету, перерахуванню на спеціальний/ поточний рахунок платника або включенню до податкового кредиту наступного звітного періоду за окремими видами операцій.

Результати такого обліку зазначатимуться у податковій декларації з ПДВ, в якій відображаються операції в межах спеціального режиму оподаткування (0121 – 0123)/ діяльності, передбаченої пунктом 209.18 статті 209 ПКУ (0130), які переноситимуться з вказаного додатка.  Тобто в декларації відображатиметься загальна сума за всіма видами діяльності, що підлягає:

сплаті до бюджету;

перерахуванню на спеціальний / поточний рахунок;

включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Наприклад:

У звітному (податковому) періоді січень 2016 року сума податкових зобов’язань (ПЗ) та податкового кредиту (ПК) платника податку – суб’єкта спеціального режиму оподаткування становить за операціями:

1) із зерновими та технічними культурами: ПЗ = 100 000 грн; ПК = 150 000 грн;

2) з продукцією тваринництва: ПЗ = 120 000 грн; ПК = 90 000 грн;

3) з іншими с/г товарами/послугами: ПЗ = 50 000 грн; ПК = 30 000 грн.

Різниця між сумою податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду січня 2016 року платника податку становить за операціями:

1 із зерновими та технічними культурами: – 50 000 грн (100 000 грн – 150 000 грн);

2) з продукцією тваринництва: 30 000 грн (120 000 грн – 90 000 грн);

3) з іншими с/г товарами/ послугами: 20 000 грн (50 000 грн – 30 000 грн).

Таким чином, за операціями:

1) із зерновими та технічними культурами: сума від’ємного значення у розмірі 50 000 грн переноситься до складу податкового кредиту за операціями із зерновими та технічними культурами наступного звітного періоду (лютий 2016 року);

2) з продукцією тваринництва:

підлягає сплаті до бюджету сума у розмірі 6 000 грн (30 000  х 20 відс./100);

перерахуванню на спеціальний рахунок сума у розмірі 24 000 грн (30 000 х 80 відс./ 100);

3) з іншими сільськогосподарськими товарами/ послугами:

сплаті до бюджету підлягає сума у розмірі 10 000 грн (20 000 х 50 відс. /100);

перерахуванню на спеціальний рахунок підлягає 10 000 грн (20 000 х 50 відс. /100).

Остаточний розрахунок за січень 2016 року становитиме:

до державного бюджету підлягає сплаті сума у розмірі 16 000 грн (6 000 + 10 000);

перерахуванню на спеціальний рахунок підлягає 34 000 грн (24 000 + 10 000);

включенню до складу податкового кредиту наступного звітного періоду підлягає 50 000 грн.

Слід зазначити, що з метою реалізації визначеного ПКУ механізму часткової сплати сум ПДВ до бюджету та на спеціальні / поточні рахунки платників, а також ведення окремого податкового обліку за видами операцій ДФС розроблено проект наказу про затвердження форм податкової звітності з ПДВ, який крім нової форми податкової декларації з ПДВ передбачає, зокрема, внесення змін до додатка 9 до декларації та затвердження нового додатка для ведення податкового обліку за окремими видами операцій.

Перерахування сум ПДВ з електронних рахунків платників до державного бюджету/ на поточні рахунки платників податків здійснюється Казначейством на підставі реєстрів ДФС, сформованих на підставі даних податкових декларації з ПДВ, в яких відображаються операції в межах спеціального режиму оподаткування (0121 – 0123)/ діяльності в межах пункту 209.18 статті 209 ПКУ (0130), поданих платниками до контролюючих органів.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіональному головному управлінню ДФС – Центральному офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування під час проведення масово-роз’яснювальної та контрольно-перевірочної роботи і апеляційних процедур.


Голова                                                                               Р.М. Насіров